Dzielnicowy Zespół Koordynacyjny pn. „Bezpieczny Kraków”

Skład Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego działającego w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa pn. „Bezpieczny Kraków” na lata 2014 – 2018:

 1. Marian Andruchów – radny
 2. Łukasz Derdziński – radny
 3. Maciej Hankus – radny
 4. Tomasz Makowski – radny
 5. Agnieszka Pasieka – radna
 6. Łukasz Pietryka – radny
 7. Paweł Stachowiec – radny
 8. Violetta Zapiór – radna
 9. asp. Marek Madura – kierownik rewiru dzielnicowych Komisariatu Policji II
 10. Wojciech Szymański – kierownik II Referatu Rejonowego Oddziału I Śródmieście Straży Miejskiej
 11. mł. bryg. Robert Anioł – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1
 12. Leszek Lusina – przedstawiciel mieszkańców
 13. Bolesław Stefan – przedstawiciel mieszkańców
 14. Konrad Szafrański – przedstawiciel mieszkańców