Komisja Edukacji

W skład Komisji wchodzą:

 1. Tomasz Makowski
 2. Marcin Jaworski
 3. Małgorzata Ciemięga
 4. Ewelina Garbacka-Kalemba – przewodnicząca
 5. Artur Wolny
 6. Maciej Hankus
 7. Agnieszka Pasieka
 8. Maria Szafraniec
 9. Andrzej Kalista
 10. Jarosław Świech
 11. Violetta Zapiór
 12. Małgorzata Sułkowska
 13. Paweł Stachowiec
 14. Łukasz Pietryka

Zadania Komisji realizowane w szczególności w sprawach:

 1. prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz żłobków,
 2. dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek oświaty,
 3. tworzenia lub likwidacji placówek oświaty,
 4. innych publicznych o znaczeniu lokalnym.