Komisja Informacji i Komunikacji Społecznej

W skład Komisji wchodzą:

  1. Marcin Jaworski
  2. Michał Skoczeń
  3. Magdalena Maliszewska – przewodnicząca
  4. Artur Wolny
  5. Łukasz Pietryka

Zadania Komisji realizowane w szczególności w sprawach:

  1. komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy,
  2. innych publicznych o znaczeniu lokalnym.