Komisja Kultury i Ochrony Zabytków

W skład Komisji wchodzą:

 1. Beata Dzieszyńska – przewodnicząca
 2. Marian Andruchów
 3. Magdalena Maliszewska
 4. Paweł Stachowiec – wiceprzewodniczący
 5. Andrzej Kalista

Zadania Komisji realizowane w szczególności w sprawach:

 1. lokalnych wydarzeniach kulturalnych,
 2. dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek kultury,
 3. lokalizacji obiektów kultury,
 4. tworzenia lub likwidacji placówek upowszechniania kultury,
 5. innych publicznych o znaczeniu lokalnym,
 6. opracowywanie opinii do projektów uchwał Rady Dzielnicy w sprawie nazw ulic i placów oraz umieszczania tablic pamiątkowych lub innych obiektów pamięci na terenie Dzielnicy II Grzegórzki,
 7. działanie na rzecz ochrony tradycji, dziedzictwa kulturalnego, zabytków i miejsc pamięci Dzielnicy II Grzegórzki.
 8. współpraca ze środowiskami kulturalnymi i artystycznymi na terenie Dzielnicy II Grzegórzki,
 9. opracowywanie podziału środków przeznaczonych na realizację zadań w oparciu o wnioski placówek kulturalno-oświatowych.