Komisja Ochrony Środowiska

W skład Komisji wchodzą:

 1. Beata Dzieszyńska
 2. Ewelina Garbacka-Kalemba
 3. Alicja Gołąb-Radziszewska
 4. Łukasz Pietryka – przewodniczący
 5. Jarosław Świech
 6. Magdalena Maliszewska – wiceprzewodnicząca
 7. Violetta Zapiór
 8. Agnieszka Pasieka
 9. Michał Skoczeń
 10. Maria Szafraniec
 11. Artur Wolny

Zadania Komisji realizowane w szczególności w sprawach:

 1. planowanie, kontrola realizacji i odbiór wykonania zadań będących w zakresie działania Komisji.
 2. wnoszenie postulatów do organów Miasta, wydawanie opinii oraz podejmowanie interwencji w sprawach:
  a. lokalizacji i utrzymania terenów zielonych;
  b. lokalizacji i utrzymania ogródków jordanowskich;
  c. prawidłowej gospodarki odpadami i utrzymania czystości w Dzielnicy;
  d. poprawy zaopatrzenia mieszkańców Dzielnicy w wodę i energię oraz prawidłowej gospodarki odpadami i odprowadzania ścieków.
 3. opiniowanie programów oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony powietrza, wody, gleby oraz eliminacji czynników szkodliwych dla środowiska.
 4. innych publicznych o znaczeniu lokalnym,
 5. budowy, modernizacji, prac remontowych: ogródków jordanowskich, zieleńców, skwerów.