Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

W skład Komisji wchodzą:

  1. Łukasz Derdziński
  2. Marian Andruchów – przewodniczący
  3. Maciej Hankus
  4. Tomasz Makowski
  5. Łukasz Pietryka – wiceprzewodniczący
  6. Paweł Stachowiec
  7. Małgorzata Sułkowska

Zadania Komisji realizowane w szczególności w sprawach:

  1. programu poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków – „Bezpieczny Kraków”,
  2. funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej,
  3. innych publicznych o znaczeniu lokalnym.