Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

W skład Komisji wchodzą:
1. Grzegorz Kąkiel – przewodniczący
2. Łukasz Derdziński
3. Maciej Hankus
4. Paweł Stachowiec
5. Artur Wolny

Zadania Komisji realizowane w szczególności w sprawach:

  1. programu poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków – „Bezpieczny Kraków”,
  2. funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej,
  3. innych publicznych o znaczeniu lokalnym.