Komisja Sportu i Rekreacji

W skład Komisji wchodzą:

  1. Paweł Stachowiec – przewodniczący
  2. Łukasz Derdziński
  3. Maciej Hankus

Zadania Komisji realizowane w szczególności w sprawach:

  1. budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
  2. lokalnych wydarzeń sportowych i rekreacyjnych,
  3. dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek sportu,
  4. lokalizacji terenów rekreacyjnych i sportowych.