Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

W skład Komisji wchodzą:

 1. Łukasz Derdziński
 2. Beata Dzieszyńska – wiceprzewodnicząca
 3. Alicja Gołąb-Radziszewska
 4. Paweł Stachowiec
 5. Tomasz Makowski
 6. Grzegorz Finowski – przewodniczący
 7. Magdalena Maliszewska
 8. Maciej Hankus

Zadania Komisji realizowane w szczególności w sprawach:

 1. dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych,
 2. dzielnicowych programów ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
 3. dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek pomocy społecznej i zdrowia,
 4. organizacji usług zdrowotnych,
 5. wniosków o wynajem lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy na podstawie kompletu materiałów dostarczonych przez Urząd Miasta Krakowa w trybie przepisów regulujących najem lokali,
 6. innych publicznych o znaczeniu lokalnym.