Komisja Mieszkalnictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych

W skład Komisji wchodzą:

 1. Łukasz Derdziński – przewodniczący
 2. Małgorzata Ciemięga
 3. Beata Dzieszyńska
 4. Alicja Gołąb-Radziszewska
 5. Grzegorz Kąkiel
 6. Łukasz Pietryka

Zadania Komisji realizowane w szczególności w sprawach:

 1. dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych,
 2. dzielnicowych programów ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
 3. dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek pomocy społecznej i zdrowia,
 4. organizacji usług zdrowotnych,
 5. wniosków o wynajem lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy na podstawie kompletu materiałów dostarczonych przez Urząd Miasta Krakowa w trybie przepisów regulujących najem lokali,
 6. innych publicznych o znaczeniu lokalnym.