Agnieszka Pasieka

Filolog słowiański, literaturoznawca, pracownik wyższej uczelni.

Zainteresowania: literatura rozumiana jako wszystkie „sensowne twory słowne”, języki obce (dobra znajomość czterech, stale doskonalona z uwagi na pracę z obcokrajowcami), medycyna popularna.

Udział w samorządzie zaczęłam jako członkini Komisji Edukacji, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Kultury (1998-2002), następnie przewodniczyłam Komisji Kultury (2002-2006), w V kadencji (2006-2010) byłam wiceprzewodniczącą Rady i Zarządu Dzielnicy II i pracowałam w Komisji Edukacji i Komisji Kultury. Jako wiceprzewodnicząca miałam także pieczę nad typowaniem i realizacją wszystkich zadań Rady, w tym remontów placówek oświatowo-wychowawczych, ulic i chodników, działań na rzecz profilaktyki zdrowia, bezpieczeństwa, kierunków rozwoju i rozbudowy naszej dzielnicy.

Wszystkie te lata były okresem intensywnej pracy, dzięki czemu zyskałam ogromną wiedzę i doświadczenie. Pracując w samorządzie, zyskałam opinię osoby życzliwej, kompetentnej i skutecznej.
We wrześniu 2010 r. w uznaniu zasług dla Krakowa i jego mieszkańców otrzymałam odznakę Honoris Gratia, przyznaną przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Do moich najważniejszych osiągnięć zaliczam:
• redagowanie gazetki „Dzielnica II”,
• uczestnictwo w pracach tzw. komisji grantowej, przyznającej środki na zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży, organizowany przez organizacje pozarządowe. Dzięki naszemu wsparciu liczne grono najmłodszych mogło wyjechać na ferie,
• zainicjowanie i przeprowadzenie kilku konkursów literacko-plastyczno-fotograficznych dla uczniów wszystkich placówek szkolnych z terenu dzielnicy, których celem było propagowanie wiedzy o Grzegórzkach,
• udział w realizacji kilku edycji projektu „Uczeń-Obywatel”, adresowanego do gimnazjalistów oraz szkolenia samorządowego dla uczniów „Obywatel w państwie prawa”, które zyskały wysoką ocenę uczestników, pedagogów oraz instruktorów Centrum Edukacji Obywatelskiej,
• organizację corocznego Dnia Seniora,
• zorganizowanie wraz z Muzeum Inżynierii Miejskiej czterech plenerowych wystaw fotograficznych pt. „Czas utracony, czas ocalony” poświęconych historii dzielnicy i teraźniejszości Dzielnicy,
• współautorstwo folderu oraz katalogu, będących pamiątkowym zapisem wystaw,
• zainicjowanie badań dotyczących historii dzielnicy z okresu II wojny światowej
• oraz opracowania poświęconego Osiedlu Oficerskiemu pt. „Skrócone studium zabytkowego założenia urbanistycznego”, które umożliwiło wystąpienie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o objęcie Osiedla ochroną konserwatorską. Jako radna, mieszkanka Osiedla oraz członkini Stowarzyszenia Przyjaciół Osiedla Oficerskiego, zabiegam o zachowanie zabytkowego i wyjątkowego charakteru tej części naszej dzielnicy,
• organizację obchodów kolejnych rocznic tragicznych wydarzeń na Dąbiu, które miały miejsce 15 I 1945 r.,
• dobrą współpracę z jednostkami miejskimi, ze szkołami, przedszkolami i żłobkami, bibliotekami oraz instytucjami kultury.
Zadania, które uważam za najważniejsze to:
• objęcie ochroną konserwatorską układu urbanistycznego Osiedla Oficerskiego,
• doprowadzenie do modernizacji alei Beliny-Prażmowskiego oraz do przebudowy basenu „Polfa” przy ul. Eisenberga na cele rekreacyjne,
• konsekwentna realizacja remontów placówek oświatowo-wychowawczych oraz chodników w całej dzielnicy,
• działania na rzecz dzieci i młodzieży (zajęcia pozalekcyjne, warsztaty, badania profilaktyczne) oraz osób starszych (zajęcia integracyjne, aktywizujące i usprawniające).
W obecnej, szóstej kadencji, będę pracować w Komisji Edukacji oraz w Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Moim marzeniem jest powstanie fitness parku dla seniorów, na wzór brytyjskiego placu zabaw dla seniorów w Manchesterze – Older People’s Play Area. Powstał on z inicjatywy rady mieszkańców jednej z dzielnic, która słusznie uznała sprawność fizyczną za pierwszorzędną sprawę w odniesieniu do osób w starszym wieku. Plac usytuowano obok ogródka zabaw dla dzieci, by dziadkowie i wnuczęta mogły wspólnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Chciałabym, aby Grzegórzki poszły tym śladem.
Kontakt: agape70@wp.pl
Okręg nr 1 – ulice:

Brodowicza 6, 6a, 8, 10, 12, 13, 13a, 13b, 14, 16, 16a, 16b, 18, 20, 20a, 20b, 22, 24, 24a, 26, 28, 30, 32a, 32b, 34, 36, Eisenberga 1, 1a, 1b, 2, 3, 5, 7, 9, Garczyńskiego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, Generała Bema 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 9, 9a, 11, 12, 12a, 12b, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, Generała Sowińskiego 1, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3c, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b, 12, 14, Grochowska 31, 35, 37, 39, 39a, Grunwaldzka 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, Kielecka 1, 27, 27a, 29, 29a, 29b, 29c, Księdza Biskupa Bandurskiego 5, 7, 9, 11, 11a, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 30a, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, Moniuszki 8, 8a, 8b, 10, 20, 20a, 21, 22a, 22b, 23, 23a, 23c, 24, 25, 26, 27, 27a, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 41a, 41b, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, Olszańska 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, Ordona 2, 4, 6, 8, Orląt Lwowskich 3, 5, 7, 9, 11, 11a, 13, 15, 15a, 17, 19, 21, Supniewskiego 7, 9, 11, Wilka-Wyrwińskiego 1