Małgorzata Ciemięga

Od urodzenia mieszka na Grzegórzkach, na ul. Francesco Nullo. Swoją edukację rozpoczęła w przedszkolu Sióstr Służebniczek NMP, potem kontynuowała w SP nr 38, Gimnazjum nr 7, a następnie w XIII Liceum Ogólnokształcącym.

Od lat angażuje się w życie społeczne, żywo interesują ją problemy ludzi i zwierząt. Pasjonatka odkrywania świata poprzez podróże w wymarzone miejsca.

Od 2006 r. radna Dzielnicy II Grzegórzki.

Dzięki Państwa poparciu mogę aktywnie działać i reprezentować dzielnicę, jak i jej mieszkańców. Obecnie już drugą kadencję pełnię funkcję Przewodniczącej Rady i Zarządu Dzielnicy II. Dobry samorząd gwarantuje nie tylko rozwój i bezpieczeństwo, ale także bezpośredni wpływ mieszkańców na podejmowane decyzje. Mam nadzieję, że dzięki zaangażowaniu społecznemu i współdziałaniu na płaszczyźnie lokalnej wspólnie będziemy realizować plan rozwoju Krakowa i jego dzielnic.

Sądzę, że wiele mojej energii życiowej mogłabym wykorzystać do realizacji marzeń zwykłych ludzi mojej dzielnicy, po prostu ludzi, którzy chcą żyć spokojnie i normalnie.

Dyżury:

Istnieje możliwość dyżuru w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, pod nr tel. 12 431-25-00 (biuro Rady Dzielnicy II).

W dniach sesji Rady dyżury się nie odbywają.

Okręg nr 15 – ulice:
Aleja Pokoju 10, 12, 14, 14a, Pułkownika Nullo 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23