GIMNAZJA

Lp. Nr placówki Adres Nr telefonu Dyrektor placówki
1. Gimnazjum nr 5  31-517 Kraków
ul. Wilka-Wyrwińskiego 1
12 411 11 02 Łukasz Karkowski
 2. Gimnazjum nr 6 31-535 Kraków
ul. Blachnickiego 1
12 422 74 17  Ewa Jaśkowiec
 3. Gimnazjum nr 7 31-564 Kraków
ul. Jachowicza 5
12 414 37 36  Iwona Janek
 4. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 8  31-521 Kraków
ul. Grochowska 20
12 412 07 06
12 411 29 48
Krzysztof Sobesto
 5. „Inspiracja” Prywatne Gimnazjum nr 4 31-531 Kraków
ul. Śniadeckich 12b
12 423 07 98
www.inspiracja.edu.pl 
 
6. Gimnazjum nr 61 dla Dzieci z Trudnościami Edukacyjnymi 31-509 Kraków
ul. Aleksandra Lubomirskiego 21
12 421 07 09
www.mikolaj.krakow.pl 
Anna Przetocka