POLICJA

Komisariat Policji II w Krakowie
31-503 Kraków, ul. Lubicz 21

tel. sekretariat 012 61-56-300

tel. zaufania: 080 131 333 ; 012  615-22-22

komisariat2.krakow.malopolska.policja.gov.pl