STRAŻ POŻARNA

Telefon alarmowy całodobowy: 998

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków
godziny pracy urzędu: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

 

komórka lub stanowisko organizacyjne Komendy

numer telefonu

adres e-mail

Sekretariat Komendanta tel./012/ 616-8300 km1@psp.krakow.pl
Sekretariat Zastępców Komendanta tel./012/ 616-8305 km2@psp.krakow.pl
Wydział Organizacyjno-Kadrowy tel./012/ 616-8330 mk@psp.krakow.pl
Wydział Operacyjno-Szkoleniowy tel./012/ 616-8320 mr@psp.krakow.pl
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy tel./012/ 616-8380
mz@psp.krakow.pl
Wydział Kwatermistrzowski tel./012/ 616-8360
mt@psp.krakow.pl
Wydział Finansów tel./012/ 616-8350 mf@psp.krakow.pl
Wydział Techniczny tel./012/ 616-8370 mtt@psp.krakow.pl
Stanowisko ds. BHP i Spraw Obronnych tel./012/ 616-8340
Stanowisko Radca Prawny tel./012/ 616-8305 mrp@psp.krakow.pl
Miejskie Stanowisko Kierowania tel./012/ 616-8311
msk@psp.krakow.pl
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1, Kraków ul. Westerplatte 19 tel./012/ 616-8390 jrg1@psp.krakow.pl
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2, Kraków ul. Rzemieślnicza 10 tel./012/ 266-39-98
tel./012/ 266-38-84
jrg2@psp.krakow.pl
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3, Kraków ul. Zarzecze 106 tel./012/ 639-91-00 jrg3@psp.krakow.pl
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4, Kraków ul. Obrońców Modlina 2 tel./012/ 653-23-65
tel./012/ 653-23-67
jrg4@psp.krakow.pl
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5, Kraków ul. Kazimierza Wyki 3 tel./012/ 415-33-17
tel./012/ 415-51-80
jrg5@psp.krakow.pl
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6, Kraków ul. Aleksandry 2 tel./012/ 657-99-95
tel./012/ 657-99-29
jrg6@psp.krakow.pl
 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7, Kraków ul. Rozrywka 26 tel./012/ 616-5940
jrg7@psp.krakow.pl
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w  Skawinie ul. Piłsudskiego 20 tel./012/ 276-39-98
tel./012/ 276-55-85
jrgsk@psp.krakow.pl